Kultuurkapitali proosaauhind

Eesti kirjanduse aastapreemia asutati 19. veebruaril 1970. aastal Eesti NSV Kirjanike Liidu ja Kirjastuskomitee ettepanekul Eesti NSV Ministrite nõukogu poolt esialgse nimetusega „Eesti NSV kirjanduse aastapreemia”.

1972. aastast kandis preemia kirjanik Juhan Smuuli nime.

1990. aastate algul anti preemia välja Eesti Kirjanike Liidu aastapreemia nime all. Mõned aastad (1993, 1994) traditsioon katkes, kuid alates 1995. aastast antakse preemiaid välja järjepidevalt Eesti Kultuurkapitali poolt Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia nime all.

Preemiad määratakse igal aastal eelmisel kalendriaastal esmakordselt ilmunud parimale teosele igas kirjandusliigis: ilukirjanduslik proosa, luule, näitekirjandus, laste- ja noorsookirjandus. Aastate jooksul on lisandunud ka ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde, ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde, vabaauhind, artiklipreemia, esseistika, venekeelse kirjanduse auhind. Preemiad on rahalised.