Aleksander Sipelgas >

Must ingel

Must ingel
Autor Aasta Vorm
Aleksander Sipelgas 1927 Romaan

Asudes käesoleva romaani kirjutamisele tegin omale ülesandeks jõudumööda paljastada lugejate ees kõiki meie erakorraliste aegade seltskonna paiseid, tõsta üles eesriie sellelt, mis on juba eo ipso saanud eluõigused ja vastuvõetavaks meie kõlblise ja vaimlise lagunemise ajajärgul.
Rahvastesõda, mis nõudis mitmemiljonilisi inimohvreid, ja revolutsioon, mis haaras oma võimusesse võidetud riigid, on ellu kutsunud hoopis uued kõlbluse ja seaduspärasuse vormid. Inimhulkade keerus, kes on juba kaotanud igasuguse materiaalse kui ka vaimlise enesearvustuse ja valitsemise alatute ja toorete instinktide mõjul, mis kasvanud vaenuvälja külvist, võrsusid uued inimesed, uued tüübid ja iseloomud, milliseid ei leidu eelsõjaaegses kirjanduses.
Autor

ARVUSTUSED