Tõnis Migagu >

Nigul Eitea uperpallid

Nigul Eitea uperpallid
Autor Aasta Vorm
Tõnis Migagu 1971 Romaan

Romaan jutustab Hiiumaa juurtega Tõstamaal sündinud kummalise nimega Nigul Eitea eluloo. Kui Hiiumaa krahv Ungern-Sternberg talupoegadele nimesid jagas, ei osanud aeglase olekuga Masa Nigul midagi muud kosta kui "Ei tea", sealt saigi perekond nimeks Eitea.

ARVUSTUSED