Alvi Schmuul >

Õueringid

Õueringid
Autor Aasta Vorm
Alvi Schmuul 1980 Kogumik

Omapärases arhailises stiilis kirjapandud Muhu rahvapärimused jutustavad argistest ja igavestest asjadest koos, rõhutamata midagi, andmata otseseid hinnanguid. Sisu ja stiili ühtsus, lakoonilisus, poeetilisus on raamatu väärtused.

56 lk.

ARVUSTUSED