Ants Saar >

Peatused teel

Peatused teel
Autor Aasta Vorm
Ants Saar 1986 Mälestused

Paljudest pöördelistest ja keerulistest sündmustest osavõtja meenutused ajast, inimestest ja rahvast, mõtisklused minevikust ja tänapäeva aktuaalsetest probleemidest.

«Ning siis pead tunnistama, et ka eestlastel endil on erinevad Eestimaad. On koos fašistidega põgenenud emigrandi Eestimaa ja siin elava kolhoosniku oma. Nõukogude võimu eest võidelnud revolutsionääri sünnimaa erineb suurtest võitlustest kõrvale hoidnu kodupaigast. On fašismi vastu võitleja ja fašistide käsilase, endise vabrikutöölise või külakehviku ja endise vabrikandi või hallparuni Eestimaa.
Ma ei arvagi, et minu Eestimaa peaks kõigile ühtemoodi meeldima.»
Autor

ARVUSTUSED