Richard Kullerkupp >

Tallinna mängupõrgu

Tallinna mängupõrgu
Autor Aasta Vorm
Richard Kullerkupp 1923 Romaan

Gooti kirjas romaan “Tallinna mängupõrgu” on wabalt äramoonutatud Norbert Jacques’i romaani “Dr. Mabuse – der Spieler” järele saksa keelest.
Äramoonutuse põhjustas asjaolu, et näidata, kuis Eesti oludki selle “rööwliromantika” poole küüniwad, mis wäljamaa suurlinnades “triumfeerib”. Kahjuks ei ole Eesti kirjanikku, kes kas wõi näituseks samalaadilises wähenõudlikus ajawiite jutus meie olusid sama “köitwalt” käsitleks. Muide, suurema kirjandusliku wäärtusega teost ei oleks me juba wabalt äramoonutama hakanud.
30. det. 1922. a.

Äramoonutaja

ARVUSTUSED