Eduard Männik >

Terasvaier

Terasvaier
Autor Aasta Vorm
Eduard Männik 1984 Kogumik

ENSV teenelise kirjaniku E. Männiku (1906-1966) Suure Isamaasõja ainelised jutustused kujutavad mehise ja teadliku võitleja kasvamist rindel, kangelasteo sündi, rinde ja tagala ühtsust võitluses maa anastajate vastu. Inimlik soojus, lüürilisemotsionaalne värving tegelaste kujutamisel ning sõja karmuse ja lahingustseenide oskuslik edasiandmine liituvad neis jutustustes tugevaks kunstiliseks tervikuks.

ARVUSTUSED