Vaino Kallas >

Tules ja pakases

Tules ja pakases
Autor Aasta Vorm
Vaino Kallas 1992 Mälestused

Autori meenutused lennuväe abiteenistusest Eestis.
1944. a. jaanuaris plaanisid sakslased oma relvajõud Eestist välja tõmmata. Tekkis oht Narva jõe rindejoone avamiseks Punaarmeele. Otsustati läbi viia üldmobilisatsioon, et takistada Nõukogude armee tulekut Eesti pinnale.
Viimase aastakäiguna mobiliseeriti lennuväe abiteenistusse 1927. a. sündinud noormehed, kuid liitus ka palju vabatahtlikke 1928.-1929. a. sündinute hulgast. Kõik nad jaotati Eestis paiknenud saksa õhutõrjeüksuste vahel, mis võtsid Eestist lahkudes poisid endaga kaasa.
Sõjasündmused pillutasid eesti noormehed laiali mööda erinevaid sõjatandreid; kes pärast sõja lõppu jäid «võitja» meelevalda, sattusid hiljem nõukogude võimu repressiooni ohvritena erinevatesse laagritesse.
Autorit ajendas enda ja ea- ning saatusekaaslaste poolt rasketel aegadel läbielatut kirja panema soov aidata tänasel lugejal paremini mõista tolle kauge ajastu olustikku ja meeleolusid.
Autor ei taotle oma mälestustes avaldada niivõrd nende kaugete sündmuste ajaloolisi aspekte, kuivõrd taastada neid meeleolusid ja olustikulisi pilte, mis olid iseloomulikud sellele ajastule.

ARVUSTUSED