Hans Leberecht >

Valgus Koordis

Valgus Koordis
Autor Aasta Vorm Arvustusi Hinne
Hans Leberecht 1949 Romaan 1 3.00 (1 hinnang)

1948.a. valmis H. Leberechtil esimene kaalukam ilukirjanduslik teos uuest Eestist – jutustus «Valgus Koordis». Ühiskondliku arengu vastuolud olid sellal kõige teravamad külas. Nõukogude maareform oli tunduvalt muutnud eesti küla ilmet, sotsiaalseid vahekordi ja töötavate talupoegade suhtumist riigisse. Ent sotsialismi võitu võis siin saavutada üksnes kollektiivse tööga.

H. Leberecht võttis endale raske ülesande jutustada talurahva pöördumisest uute eluvormide poole ja kolhooside sünnist.
I. Solomõkov

ARVUSTUSED

  • Kirjaniku katse jagada külaelanikud kolme klassi: suurnikud, keskmikud, kehvikud; osutab tema indogermaanilikule mõttemallile, milline püüab igal pool hierarhiaid tuvastada. Ka püüd seletada maailma dualismi kaudu kuulub indogermaani mõttemaailma.

    Erkki Toht28.05 2015 kell 22:03