Richard Ehrlich >

Valitsuse toidul

Valitsuse toidul
Autor Aasta Vorm
Richard Ehrlich 1978 Mälestused

Revolutsionäär ja töölisliikumise tegelane Richard Ehrlich (1912-1977) meenutab oma poliitvangi-aastaid 1930.-1935.a.
1928.a. maalt Tallinna paremat tööd otsima tulnud nooruk leidis tee revolutsioonilisse liikumisse, kus lõi kaasa kogu oma nooruse tarmukuse ja tulisusega. Paari aasta pärast valiti ta Eesti Tööliste Partei Tallinna osakonna noortesektsiooni esimeheks, kellena ta 1930. a. veebruaris võttis osa ülemaalisest töölisnoorte konverentsist. Nüüd leidsid kodanliku riigi alustugede valvurid, et aeg on küps agara nooruki kõrvaldamiseks. 1930.a. augustis astus R. Ehrlich koos teistega sõjakohtu ette ja ta mõisteti kaheksaks aastaks sunnitööle, millest alaealisuse tõttu üks kolmandik maha arvati. Ta vabanes 1935. a.
Hendrik Allik

ARVUSTUSED