Leo Kunnas >

Viiv pikas sõjas

Viiv pikas sõjas
Autor Aasta Vorm Arvustusi Hinne
Leo Kunnas 2006 Mälestused 1 5.00 (3 hinnangut)

Iraagi sõda. Kõik selles raamatus kirjeldatud sündmused on reaalselt aset leidnud ning kõik osalised kannavad oma õigeid nimesid. Raamatus pole grammigi ilukirjanduslikku fantaasiat, seetõttu ei pretendeeri see ka mingile kirjanduslikule väärtusele. See on vaid katse näidata sõda sellisena nagu see on kaadriohvitseri ja osaleja pilgu läbi. Sõda peab ise rääkima enda eest.
Olen tahtlikult viivitanud selle raamatu avaldamisega ligi aasta, et riigisaladusega seonduvad seigad jõuaksid aeguda, kaotada oma tähtsuse ning muutuda sõjaajalooks. Raamat koosneb kolmest osast. Kursiivis on esitatud päeva sündmuste kokkuvõtted, mis on koostatud diviisi ja brigaadi päevakokkuvõtete põhjal, mis oma avaldamishetkel olid salajased. Teiseks isiklikud tähelepanekud ja muljed operatsioonidest, ülemate kontrollkäikudest ning iraaklaste eluolust. Ning lõpuks kokkuvõtted ja analüüsid mingite sündmuste või faktide mõjust sõja käigule või ka Eesti kaitseväele. Need kajastavad autori puhtisiklikku käsitust analüüsitavast probleemist. Samuti olen lisanud raamatusse mõned fotod ja 3. tankibrigaadi vastutusala kaardi.

Leo Kunnas (s. 1967) on Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna ülema asetäitja, kes teenis enam kui kolm kuud Iraagis. Ta on varem avaldanud ka romaani “Sõdurjumala teener”. Käesolev raamat on esimene põhjalik ülevaade Eesti sõdurite argipäevast Iraagis.

ARVUSTUSED

  • Natuke ootamatu on seda raamatut kohata ilukirjanduse andmebaasis. tajusin “Viivu” pigem sõjanduseksperdi reisipäevikuna. Muidugi on reisipäevikute hulgas ka häid ilukirjandus teoseid, nagu L. Meri mitmed raamatud.

    Erkki Toht529.03 2016 kell 13:16