Aino Thoen >

Võlaraamat

Võlaraamat
Autor Aasta Vorm
Aino Thoen 1951 Romaan

Ü. E. K. ORTO 1950. aasta romaanivõistlusel II auhinnaga kroonitud teos.
Raamatu ainestiku sai autor oma mehe jutustustest ja kirjeldustest, kes viidi reservohvitserina Nõukogude Liitu. Elades üle 1941. a. talve Siberi metsatöölaagris, mobiliseeriti ta 1942. a. kevadel uuesti. Suvi kulus sõjaväe õppelaagris ja sama aasta sügisel algas teekond rindele. Ületulek õnnestus 1942. a. jõulude ajal Velikije Luki all.
Samuti on raamatusse koondatud teiste Venemaalt pääsnute elamusi, kelle jutustuste põhjal on autor püüdnud edasi anda tõetruud pilti olukorrast, milles elasid mobiliseeritud eesti mehed 16 karmi kuu vältel 1941. a. suvest kuni 1942. a. detsembrini.

ARVUSTUSED